Živa coprnija Pohorja in Istre

Narava je s svojo nepredvidljivostjo vedno dramila domišljijo ljudi. V njenih čarobnih oblikah so prepoznavali bajna bitja, njene pojave so si pojasnjevali z zgodbami. Z njihovo pomočjo so skušali udomačiti skrivnostnost in rušilno moč njene govorice, pa tudi povedati nekaj o človeku samem, njegovih stremljenjih in omejitvah. Iz roda v rod in od ust do ust pretihotapljene pripovedi pa so še vedno z nami; zabeležene v knjigah, skrite v domovanjih ali še speče v naravi sami.
Slovensko Pohorje in hrvaška Istra sta s svojo raznorodno in privlačno krajino dom brezštevilnih takih zgodb. Projekt Živa coprnija je nastal iz želje in vizije, da bi to dragoceno bajeslovno izročilo obeh regij na novo odkrili – bodisi zabeležili še nikoli zapisano bodisi posodobili nekdaj že zabeleženo – ter aktivno ohranjali z vključevanjem v obstoječo turistično ponudbo.
Projekt finančno omogoča program Interreg Slovenija – Hrvaška. V njem sodeluje šest partnerskih organizacij iz Slovenije in Hrvaške s področij znanosti, turizma, umetnosti in kulture. Skozi plodno medsektorsko sodelovanje združujejo svoje znanje in moči z namenom ustvariti edinstveno, kultivirano in celostno turistično izkušnjo, ki bi nagovorila obiskovalce vseh starosti. Prav tako si prizadevajo pridobljeno znanje in izkušnje z izobraževanji prenašati na prihodnje generacije.

Sprehodite se po poteh Žive coprnije z odprtimi očmi!