Živa štrigarija za uspomenu

U suradnji s lokalnim obrtnicima, umjetnicima i ponuđačima proizvoda izradit će se autentični suveniri. Oni će, poštujući sve elemente održivosti, ponijeti duh Žive štrigarije u svijet.